Byggeteknisk rådgivning, der får dit projekt i mål

Har du 100% indsigt i håndtering af fejl og mangler, tidsfrister, dagbøder og ekstraarbejde? Overblik og klare aftaler fører til færre konflikter og giver ro til at udføre opgaven. Uanset om du er bygherre, entreprenør eller leverandør, kan jeg med min indsigt i entrepriseret og erfaring med AB18 give dig tryghed både før, under og efter byggeriet.

Øg din toplinje

Et samarbejde med Bygge Info vil få din virksomhed til at fremstå professionel og gøre dig mere attraktiv som samarbejdspartner.

Minimér din risiko

Du skal bruge færre ressourcer, tid og penge på brandslukning og udbedring af fejl, når du synliggør og minimerer din risiko.

Styrk din bundlinje

Når du skal bruge færre ressourcer, tid og penge på brandslukning og udbedring af fejl, vil du kunne se det på bundlinjen.

Er du bygherre, entreprenør eller leverandør?

Lad mig hjælpe dig med gennemgang af kontrakter, kvalitetssikring, syn & skøn/ stadeopgørelse eller korrekt aflevering og gennemgang af det færdige byggeri. Læs mere om, hvad jeg kan hjælpe med.

Bygge Info hjælper med gennemgang af kontrakter, kvalitetssikring, syn & skøn/ stadeopgørelse eller korrekt aflevering og gennemgang af et færdigt byggeri.

Jeg kan hjælpe med

Kontrakter

Hvad står der i kontrakterne og hvilke konsekvenser kan det få? Er det svært for dig at gennemskue og finde hoved og hale i paragrafferne? Det kan blive voldsomt dyrt ikke at vide og forstå præcis, hvad der står i din kontrakt. Men der er hjælp at hente!

Hos Bygge Info får du professionel rådgivning med byggeteknisk indsigt, inden kontrakten sendes til din advokat. Jeg har stor erfaring med kontrakter i henhold til AB18 og udfører risikovurdering af indhold med synliggørelse af konsekvenser. Så ved du præcis, hvor du står og hvilke forpligtelser, du har overfor modparten. Det kan du bruge i dine forhandlinger, ved eksempelvis at komme med modkrav eller stille krav om kapitalisering af fravigelser/ tilføjelser.

Ekstraarbejde og forsinkelser

Er du i tvivl om det ekstraarbejde, du har udført, er tidsfristforlængende? Har bygherre ret til tidsfristforlængelse? Hvad koster det at blive forsinket? Kan du afkræve betaling, hvis bygherre bliver forsinket? Er det, du laver, ekstraarbejde, eller inden for kontrakten? Og kan dine krav om ekstraarbejde afvises?

Hos Bygge Info kan du få svar på dine spørgsmål, og jeg kan rådgive dig om den korrekte opsætning af procedurer i henhold til kontrakt og AB18.

Få DS1140 udført af Bygge Info til en fast lav pris

Kvalitetssikring/ mangler og tilsyn

For mange er kvalitetssikring en opgave, der ikke giver mening og bare skal overstås. Det koster tid og er besværligt og bliver kun udført, fordi det er et krav. Men hvad nu hvis det blev et nyttigt værktøj, der kunne minimere fejl og omkostninger?

Med den rigtige kvalitetssikring kan du dokumentere, at elementer indbygget i konstruktioner er udført korrekt, således at du undgår at nedbryde i forbindelse med fejlfinding. Jeg kan opsætte kvalitetssikringen elektronisk i henhold til risikovurderinger og udbudskontrolplaner, så det bliver nemt og hurtigt at bruge på byggepladsen og på kontoret. På den måde giver det mening og bliver et værktøj til at optimere renommé, ressourcer og bundlinje.

Syn & skøn og stadeopgørelse

Er I blevet uenige om, hvad der er udført, og om det er udført korrekt i henhold til aftalen? Har I uden held selv forsøgt at løse konflikten? Det er dyrt at gå rettens vej for at nå frem til en løsning, og det kan tage meget lang tid.

Med et udenretligt syn & skøn/ stadeopgørelse kan I få uenighederne afklaret upartisk og professionelt og komme hurtigt videre med minimale omkostninger. Det giver et godt udgangspunkt for de efterfølgende forhandlinger og afslutning af konflikten.

Du er i trygge hænder, når jeg planlægger og afholder dine afleveringer, 1 års og/ eller 5 års gennemgange.

Aflevering

Husker du som bygherre at indkalde til 1 og 5 års gennemgang? Det er din pligt, men hvordan er det nu proceduren er? Hvad skal der gøres og hvem skal gøre hvad? Hvad er en mangel og hvad er drift?

Jeg udfører over 10 afleveringer og gennemgange årligt, så du er i trygge hænder, når jeg planlægger og afholder dine afleveringer, 1 års og/ eller 5 års gennemgange.

Sådan gør vi

Første dialog

Når du henvender dig til mig, vil vi sammen afdække dine ønsker og behov, og jeg præsenterer dig for de ydelser, jeg kan tilbyde.

Afgrænsning af opgaven

Efterfølgende afgrænser vi opgaven, så der er fuld klarhed om ydelser, omfang og hvilken grad af dokumentation, der ønskes. Hvilke ydelser skal jeg bidrage med, og hvilke opgaver vil du eventuelt selv håndtere.

Forløbet

Alt efter hvilke ydelser, der er brug for, vil du deltage mere eller mindre aktivt. Uanset i hvilket omfang du deltager, vil der løbende være dialog, og jeg vil klæde dig godt på til de opgaver, du deltager i.

Afslutning

Efter endt opgave vil du modtage et skriftligt materiale, som beskriver opgaven og resultatet, så der er tydelighed om resultatet. Dette kan også bruges som dokumentation over for interessenter.

Mit navn er Simon Aaberg. Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har over 20 års erfaring inden for byggebranchen.

Om Bygge Info

Mit navn er Simon Aaberg. Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har over 20 års erfaring inden for byggebranchen. Jeg har været tømrermester, projektleder, entrepriseberegner, håndværkstaksator og kvalitetschef.

Jeg brænder for at lede projekter og styre processer fra start til mål, så byggerier bliver opført så effektivt og smidigt som muligt. I 2020 etablerede jeg Bygge Info for at hjælpe håndværksmestre og entreprenører med rådgivning inden for entrepriseret og AB18. Skal jeg også hjælpe dig med at få dit projekt trygt i mål?

Find vej til Bygge Info

Construction Center Denmark ligger lige overfor Horsens banegård. Kommer du i bil, er der mange muligheder for gratis parkering i gåafstand. Udover de markerede områder på kortet, kan du parkere ved Bygholm Park. Indkørsel fra Bygholm Parkvej.

P1: Parkeringsareal ved Emil Møllers Gade 73
P2: Gadeparkering på Fabrikvej
P3:
 Parkeringsareal med indkørsel fra Houmannsgade
P4: Parkeringsareal ved Tobaksgården med indkørsel fra Allégade
P5: Parkeringsareal med indkørsel fra Konsul Jensens Gade samt gadeparkering
P6: Gadeparkering på Andreas Flensborgs Gade

Vi holder sommerferie 2024

UGE 28 + 29 + 30 

Scroll to Top