DS1140 almen kontrol udført til fast lav pris

Bygge Info udfører alle nødvendige rapporter og uafhængige kontroller og koordinerer med certificeret statiker gennem hele forløbet.

Du er kun 3 trin fra at få udført DS1140 ”gratis”

Send udbudsmateriale

fra bygherre/ totalentreprenør

Modtag et tilbud

fra Bygge Info på at få udført DS1140 med alle kontroller og rapporter

Tilføj tilbud

fra Bygge Info i dit tilbud til bygherre/ totalentreprenør

Kontakt Bygge Info og kom i gang med DS1140 nu

Hvad er DS1140?

DS 1140 er en dansk standard, der fastlægger kravene til udførelse af bærende konstruktioner med almen kontrol i bygninger i konstruktionsklasse 2 og derover. Det vil sige alt andet end enfamiliehuse i max. 2 plan og simple lagerbygninger.

Den udførende skal planlægge og gennemføre en egenkontrol og en uafhængig kontrol af bærende konstruktioner i et bygværk, og dokumentere den uafhængige almene kontrol til den bygværksprojekterende.

En kontrol er uafhængig, når kontrollanten ikke har deltaget i udførelsen af det, der skal kontrolleres. Eller med andre ord: Man kan ikke være uafhængig kontrollant, hvis man har taget del i udførelsen af det, der skal kontrolleres.

Kontakt Bygge Info og kom i gang med DS1140

Vejledning til DS1140

Her kan du downloade vejledningen til DS1140 som pdf.

CxPlanner

I Bygge Info bruger vi selv CxPlanner – en effektiv  og brugervenlig platform til kvalitetssikring og projektstyring. CxPlanner opfylder alle krav til DS1140, både angående kontroller og dokumenter.

Scroll to Top